SERVEIS

Patrimoni construït
Béns mobles, arqueologia
> monitorització ambiental i estructural  > Pintura, daurat ... materials i tècniques pictòriques
> materials i tècniques constructives   danys i processos de degradació
> estudi de danys i degradació   estat de conservació i alteracions
> análisi d'acabats, pàtines, etc.   anàlisi cromàtica: restitució virtual del color
> estudi d'humitats (origen i tractament)   anàlisi del suport (fusta, pedra, morter, metall...)
>  estudi i anàlisi de sals (origen i tractament)      
>  anàlisi cromàtica: estudis de color    
> aixecaments planimètrics, infografia > Teles, teixits, paper ...
> projectes d'intervenció (suggeriments, propostes...) > Metalls  
> assessorament a peu d'obra > Vidre  
> disseny de productes específics > Ceràmica  
    > Projectes d'intervenció
       
> PROTECCIÓ CATÒDICA d'estructures històriques    

Patrimoni 2.0 oferta una àmplia varietat de serveis relacionats amb el patrimoni construït, els béns mobles i els materials arqueològics, alguns dels quals es presenten en aquesta i les següents pàgines.

Si no identifiqueu el vostre problema en els anteriors apartats, no dubteu en contactar amb nosaltres, tractarem de trobar-hi una solució. Exemples: contaminació radiològica ambiental, gas radó, anàlisi d'aigües, protecció del ferro estructural o decoratiu, anàlisi de nous materials ...


empresa

equip

serveis

tècniques
experiència
difusió
publicacions
newsletter
R+D+i
contacte