MONITORITZACIÓ ESTRUCTURAL I AMBIENTAL
dissenys, isntal·lació i seguiment
TORNAR

Patrimoni 2.0 disposa de la tecnologia i els coneixements necessaris per la monitorització estructural o ambiental d’edificis, per a la qual cosa desenvolupa els indispensables estudis previs de caràcter estructural o ambiental o parteix dels estudis disponibles, a partir dels quals dissenya el millor sistema de seguiment i monitorització, sigui de desplaçaments, moviments de fissures i esquerdes o ambientals. L’experiència acumulada en estudis i treballs prèviament desenvolupats i l’estreta col•laboració amb una enginyeria de control elèctric (ELICSA) permet assegurar una instal•lació específicament dissenyada pel problema a resoldre, amb els equips de mesura adequats i amb el protocol de lectura adaptat a les necessitats del projecte.

Projectes significatius desenvolupats per l’empresa han estat la monitorització i seguiment ambiental de la catedral de Tarragona i el monestir de Sant Pere de Rodes, o el disseny, instal•lació i seguiment dels desplaçaments d’esglésies com Santa Maria del Pi o Santa Maria del Mar, o el disseny del seguiment i control dels desplaçaments de la nau de Santa Maria de Castelló d’Empúries en el projecte de substitució dels arcs botants.


La presència de fissures, deformacions o desplaçaments indica que l’edifici ha patit alguna tensió que pot ser causada per molt diferents causes. El fet que s’hagi deformat no implica necessàriament que s’estigui deformant, en la majoria de casos els moments de major inestabilitat i desequilibri estructural han tingut lloc durant la construcció del edifici i actualment estan fossilitzats i les fissures no solen progressar, sinó és per causes molt excepcionals. No té cap sentit el cosit de les esquerdes o fissures atès que, si be les gafes col•locades poden unir els dos llavis de l’esquerda, si existeix moviment, aquest desplega florça suficient per tornar a esquerdar la fàbrica... paral•lelament a l’esquerda cosida. Així dons, abans de proposar la solució adequada, cal conèixer si les esquerdes,fissures o deformacions observats o mesurats són actius o estables.


Transductors de desplaçament instal·lats en una esquerda a Santa Maria del Mar, sensibiltat de mesura: 10 micres


Adquisició de mesures en el quadre de control del sistema instal·lat a Santa Maria del Pi

 

.

 

 

 

 

 

A la dreta, corbes de desplaçament de fiverses fissures de Santa Maria del Mar en un dia de sol (dalt) i núbol (baix): notis la influència tèrmica en els desplaçaments