ANÀLISI CROMÀTICA, ESTUDI DELS COLORS
TORNAR
Els colors que actualment podem observar en les façanes, fusteries, interiors, decoracions, etc., solen ser el resultat de diverses aplicacions que s’han anat fent al llarg del temps, com a manteniment o com a modificacions cromàtiques seguint els criteris estètics de cada època. En un procés de restauració no sempre resulta fàcil la decisió de quin ha de ser el cromatisme a conservar: de vegades el més antic, altres el més adient amb les restes conservades i la imatge consolidada del edifici o conjunt. Però en tot cas, cal conèixer quina ha estat aquesta evolució com a base per a la presa de decisions d’intervenció.

Patrimoni 2.0 ha desenvolupat la seva pròpia tecnologia i substrat de coneixements per permetre l’anàlisi dels cromatismes antics d’una façana o un bé moble, de forma que es possible conèixer els components de cada una de les capes aplicades, alhora que la mesura del color basada en l’adquisició del espectre de reflexió difosa en secció transversal, evitant els problemes de lectura del color en una superfície contaminada per altres capes posteriors.

L’experiència de Patrimoni 2.0 en l’estudi i anàlisi de pintura històrica ens permet una molt precisa determinació dels colors antics, anteriors a l’estat actual d’una construcció, de fusteries, béns mobles o decoracions de qualsevol mena. Addicionalment, moltes vegades resulta possible proposar una datació relativa en base a la presència de certes tècniques o pigments, sobre tot en els casos de composts sintètics, dels que se’n coneix la data inicial de fabricació.
En un edifici com la Casa Bloc, a Barcelona, la seqüència de capes decoració de les parets interiors, pot arribar a ser important. A la dreta es por veure una secció estratigràfica d'aquesta seqüència i de la varietat de colors que van tenir aquestes habitacions.

 

Les boles de coure del panell de la catedral de Vic eres verdoses: l'anàlisi de la superfície va mostrar les capes d'oxidació del metall i una capa verdosa de material proteic amb argiles, sobre de la qual es van poder reconèixer restes microscòpiques del pa d'or que les recobria (imatge en blanc i negre, obtinguda en SEM). És a dir, originalment les boles del panell eren daurades, com actualment després de la restauració.