DIFUSIÓ

Patrimoni 2.0 té una ferma voluntat de difusió dels coneixements, experiències, resultats de la recerca, etc., en el ferm convenciment que la millora de la gestió i intervenció en el Patrimoni només serà possible amb una sòlida formació dels professionals implicats i amb un profund intercanvi de coneixements, experiències, criteris i opinions.

Amb aquesta finalitat, des de Patrimoni 2.0 s’han obert diferents vies i accions, a les que podeu arribar des d’aquestes pàgines.


BLOC: femPatrimoni.cat
Bloc interactiu amb curiositats, consells pràctics i explicacions diverses sobre coneixement, conservació i restauració del Patrimoni Històric
Trobades de les Egipcíaques Seminaris amb periodicitat anual, volen ser un punt de trobada entre els professionals que d'una manera o altre intervenen en el Patrimoni, alhora que un espai de debat i reflexió que permeti aportar llum a noves idees, qüestionar els vells conceptes i facilitar l'intercanvi d'informacions, experiències i coneixements. En definitiva, una tasca interdisciplinar no jeràrquica que pretén col·laborar a l'articulació i la presa de decisions pel que fa al estudi, conservació, restauració i difusió del Patrimoni material.
Publicacions Llibres i articles de difusió i recerca.
Fotografies

Albums de fotografies de viversos temes sobre Patrimoni

Videos  
Cursos Cursos de curta durada, pensats com a difusió o formació continuada.
Altres  

empresa

equip

serveis

tècniques
experiència
difusió
publicacions
newsletter
R+D+i
contacte