COL·LABORACIÓ, ASSESSORAMENT I REDACCIÓ DE PROJECTES D'INTERVENCIÓ
TORNAR

Col•laboració, assessorament i redacció de projectes d’intervenció: sempre basat en una àmplia experiència i en les anàlisis prèvies necessàries per assegurar una bona definició de cada una de les etapes d’intervenció, alhora que una completa compatibilitat entre els productes d’intervenció proposats i els materials existents
.
Només d’aquesta forma és possible garantir una elevada durabilitat de l’execució i una precisa determinació dels costos, evitant desviacions del pressupost en el decurs de la intervenció.