CARACTERITZACIÓ DE MATERIALS I TÈCNIQUES CONSTRUCTIVES
TORNAR

El coneixement dels materials que formen un edifici sembla una necessitat abans de proposar qualsevol actuació sobre aquest, alhora que la seva disposició respon a una tècnica constructiva determinada, que amb seguretat condiciona el funcionament del edifici i representa alhora un valor patrimonial a conservar.

Patrimoni 2.0 disposa de les tècniques, els coneixements i l’experiència per a poder resoldre satisfactòriament els següents aspectes:

- Caracterització dels materials de construcció: pedres, morters, formigons, ceràmiques, ferro, etc.
- Determinació de les propietats rellevants d’aquests materials pel que fa a la conservació i al projecte d’intervenció (propietats mecàniques, hídriques, tèrmiques, etc.)
- Establiment de la tècnica constructiva de les diverses fases constructives

Els tècnics de Patrimoni 2.0 discutiran amb el professional responsable del edifici o de la intervenció les necessitats analítiques i dissenyaran el protocol experimental més adient a les necessitats de conservació i projecte, minimitzant els costos analítics i evitant anàlisis innecessaris que no aporten coneixements rellevants.
Distribució de varietats i tipus de pedra en les façanes N i S de la catedral de Palma de Mallorca: les diferesnts pedres responen en gran part, a fases i moments de la construcció.

Evidències del sistema constructiu de la muralla de Cardona, en que els successius nivells de construcció permeten deixar un revestiment casi continu sense aplicar explicitament un arrebossat.

 

 

 

.


Ús selectiu de pedra de Vinaixa i pedra de Lleida en les finestres de la nau central de la Seu Velle de Lleida: això ha donat lloc a un comportament diferencial