ASSESSORAMENT I CONTROL DE QUALITAT A PEU D'OBRA
TORNAR

Patrimoni 2.0 disposa d’una àmplia experiència a peu d’obra i per tant, està en condicions d’assessorar la propietat, la direcció facultativa o l’empresa executora en tot allò que fa referència a materials existents, propostes d’intervenció, seguiment i assessorament en els protocols d’actuació, control de qualitat dels processos de restauració, etc.

L’experiència dels tècnics de Patrimoni 2.0 i la infraestructura disponible, permeten assegurar una elevada qualitat de la intervenció, freqüentment una significativa reducció de costos i en general, la durabilitat de la intervenció evitant vicis ocults i problemes a posteriori.