El gòtic meridional català: cases, esglésies i palaus
Eds. Pilar Giráldez, Màrius Vendrell

ÍNDEX


- Pròleg Joan Guitart
- Introducció
- Espai versus gravetat: del romànic al gòtic José Lluís González
- Materials i acabats dels edificis gòtics a Catalunya i Balears Màrius Vendrell
- Ortografies arquitectòniques en el gòtic domèstic: trets i principals característiques de l’edilícia civil baix-medieval urbana catalana Reinald González
- Obra vella/obra nova: Renovació arquitectònica i necessitat litúrgica Joan Domenge
- Tècniques i processos constructius: el cas de Santa Maria del Mar Pilar Giráldez, Màrius Vendrell, Reinald González, Francesc Caballé, Pere Roca
- La importància del coneixement del procés constructiu en l’anàlisi estructural de construccions antigues. Aplicació a la catedral de Mallorca i a Santa Maria del Mar Màrius Vendrell; Pilar Giráldez; Joan Domenge; Pere Roca; Josep Lluís González; Reinald González; Francesc Caballé
- Les basíliques gòtiques barcelonines: trets comuns i diferencials Màrius Vendrell, Pilar Giráldez, Reinald González, Francesc Caballé, Pere Roca
- La façana major gòtica de la catedral de Barcelona Francesc Caballé
- Sobre les naus úniques de la catedral de Girona Marc Sureda
- Restauració de la Catedral de Tarragona: anàlisi d’un llarg procés constructiu, des del reaprofitament de les restes romanes a les innovacions gòtiques en la tradició romànica inicial Joan Figuerola ; Joan C. Gavaldà
- Arquitectura de transició en el Besalú medieval Tura Clarà
- De la restauració de les fonts gòtiques de Barcelona: Santa Anna, Sant Just i Santa Maria del Mar Alícia Calmell
- Estudi del comportament sísmic de l’estructura de Santa Maria del Mar, Santa Maria del Pi i la Catedral de Mallorca Pere Roca, Antonio Vacas; R. Cuzzilla; J. Murcia-Delso; A. K. Das
- Tècniques no destructives aplicades a l’estudi de grans edificis gòtics Pere Roca, Màrius Vendrell, Pilar Giráldez, Josep Lluís González, Jaume Clapés, Oriol Caselles
- La pell, el vestit i la finestra. Dialèctica d’espais entre pintura mural gòtica i arquitectura al sud d’Europa Rosa Alcoy
- Materials i tècniques en la pintura gòtica relacionada amb l’arquitectura Sarah Boularand
- Fusteries i sostres dels segles XIV i XV a l’arquitectura civil de Barcelona Mònica Maspoch
- Les restes conservades del mural gòtic: la seva subsistència i integració en l’entorn arquitectònic Pere Rovira
- La protecció de l’arquitectura gòtica a Catalunya Mariona Abello
- Present i futur de les intervencions del Servei del Patrimoni Arquitectònic en el gòtic de Catalunya Esther Colls