MATERIALS I PROJECTE ARQUITECTÒNIC: DEL BARROC AL NEOCLASSICISME (S. XVII-XIX)

ÍNDEX

Prefaci

Isabel Moretó Navarro. Aparició de l’Acadèmia i de l’Escola d’Arquitectura

Pere Roca i Fabregat. La gènesi de les regles científiques per al disseny d’arcs i voltes

Climent Molins. Segle XVIII: noves aplicacions en el disseny de bigues de gran llum.

Eusebi Casanelles i Rahola. Els materials de construcció a la industrialització

Joaquím Solans. Nous materials, nova industria: la Química i la Metal·lúrgia entre els segles XVIII i XX.

Sarah Boularand. Revolució industrial i introducció de nous pigments de síntesis en la pintura barroca y noucentista

Horacio Capel. L’activitat dels enginyers militars i el Patrimoni històric: el Patrimoni construït i el bibliogràfic, cartogràfic i documental .

Marta Saliné i Perich i Roser Vilardell i Tarruella. De l’obrador a la fàbrica. Els antecedents de la fàbrica Pujol i Bausis

José Luis González i Moreno-Navarro. Forma versus material: el cas del carreuat armat de Sainte-Geneviève de París

Joan Figuerola. L’arquitectura a les comarques de Tarragona i Lleida del segle XVII al XIX, des del Barroc als historicistes

José Luis González i Moreno-Navarro. De la “voûte à la Roussillon” a la “Catalan vault”. Noves perspectives

Joan Closa Pujabet. Esglésies barroques i les transformacions barroques d’esglésies anteriors

Cristina Martí. La biblioteca de l’Ateneu barcelonès i el saló del Palau Palmerola. Dos exemples de pintura mural barroca a Barcelona

Quico Vez Subirachs. Estucs i esgrafiats, funció, conservació i restauració: del Barroc al Neoclassicisme

Maribel Rosselló. Els interiors barcelonins de finals del segle XVIII i començaments del XIX

Rafael Vila Rodríguez. El pla director de restauració de la fortalesa de Sant Ferran de Figueres

Reyes Jiménez. Recuperació d’un conjunt decoratiu de paper al palau Aguilar, de Barcelona