TÈCNIQUES ANALÍTIQUES
fluorescència de raigs X
difracció de raigs X
microscòpia òptica
microscòpia electrònica
espectroscòpia infraroja
cromatografia de gasos
assaigs hídrics
porosimetria 
 
colorimetria
imatges IR proper
imatges IR llunyà (tèrmic)
imatges UV
florescència UV
endoscòpia
mesura d'humitats 
altres 
 

IMATGES UV

Les imatges UV (no confondre amb la fluorescència UV) s’obtenen recollint amb una càmera i els sensors adequats, la radiació UV reflectida per un objecte; cal, per tant, una il•luminació en aquesta banda del espectre. Es tracta d’una tècnica por coneguda i poc experimentada, però les seves aplicacions industrials (i addicionalment en Patrimoni) creixen dia a dia., en gran part per la facilitat dels sensors CCD en aquesta banda i per la facilitat de substitució de les velles làmpades de vapor de mercuri i de xenon, per LEDs.

En general, la radiació UV tendeix a ser absorbida per les substàncies orgàniques, alhora que (sent de longitud d’una menor que el llum visible) resulta més sensible a les petites irregularitats de la superfície. Això permet, per exemple, identificar repintades parcials en alguns elements, identificar contaminació superficial, posar de manifest irregularitats superficials que no són visibles amb llum visible, entre altres aspectes.


empresa

equip

serveis

tècniques
experiència
difusió
publicacions
newsletter
R+D+i
contacte