TÈCNIQUES ANALÍTIQUES
fluorescència de raigs X
difracció de raigs X
microscòpia òptica
microscòpia electrònica
espectroscòpia infraroja
cromatografia de gasos
assaigs hídrics
porosimetria 
 
colorimetria
imatges IR proper
imatges IR llunyà (tèrmic)
imatges UV
florescència UV
endoscòpia
mesura d'humitats 
altres 
 

PROPERAMENT... 

 

 
... en aquesta secció us oferirem informació sobre aquest tema.

empresa

equip

serveis

tècniques
experiència
difusió
publicacions
newsletter
R+D+i
contacte