TÈCNIQUES ANALÍTIQUES
fluorescència de raigs X
difracció de raigs X
microscòpia òptica
microscòpia electrònica
espectroscòpia infraroja
cromatografia de gasos
assaigs hídrics
porosimetria 
 
colorimetria
imatges IR proper
imatges IR llunyà (tèrmic)
imatges UV
florescència UV
endoscòpia
mesura d'humitats 
altres 
 

IMATGES EN LA BANDA INFRARROJA PROPERA (800-1300 nm)

L’obtenció d’imatges d’infraroig en la banda propera al visible permet assolir informació sobre la presència i extensió de certs components orgànics que són opacs o més o menys transparents a aquesta banda electromagnètica. En el camp del patrimoni històric, aquesta mena d’imatges que l’ull no pot detectar permeten establir l’abast de tractaments d’acabat o consolidació, sobre tot amb resines sintètiques, o la presència i distribució d’alguns aglutinants o pigments sensibles a aquestes freqüències.

Aquesta és la banda usada per “visió nocturna” i permet l’observació d’aspectes invisibles a l’ull humà relacionats amb la presència de vegetació, microorganismes, etc., així com els esmentats tractaments amb resines sintètiques, coles o altres components sensibles a aquestes freqüències.

Imatge d'algunes figures de la portada del monestir de Santa Maria de Ripoll adquirida en la banda del IR proper: les zones fosques corresponen a la presència de la resina acrílica aplicada el 1964  

empresa

equip

serveis

tècniques
experiència
difusió
publicacions
newsletter
R+D+i
contacte